Czy wiesz do której klasy społecznej należysz?

Analizując wszystkie epoki historyczne, dojdziemy do smutnego wniosku, że praktycznie od zawsze to pieniądz rządził światem, a podział na klasy społeczne jest tego najlepszym przykładem. Dziś podział ten już aż tak nie różni ludzi i mówi się o nim jedynie w rozumieniu rynkowym, jednak pieniądz nadal odgrywa jedną z najistotniejszych ról we współczesnym świecie.

Podział?

Pomimo, że dziś już nikt nie jest dyskryminowany ze względu na pochodzenie, czy zamożność, w społeczeństwie istnieje rynkowy pogląd, że im lepiej zarabiasz, masz lepszą pracę i pozycję, tym jesteś w wyższej klasie. Nie można stricte podzielić ludzi na klasy niską, średnią i wysoką, gdyż każda grupa jest bardzo rozbudowana i posiada płynne granice. Najczęstsze stawiane pytania dotyczą jednakże klasy średniej, do której według danych statystycznych należy około 12 mln Polaków.

Cechy charakteryzujące ok. 54% Polaków

Trochę ponad połowę społeczeństwa, tylu ludzi liczy polska klasa średnia. Grupa ta posiada dochód rozporządzalny (liczony bez stałych wydatków) w wysokości od 1500 do 4500 zł miesięcznie. Warto zaznaczyć, że spora część z tych osób posiada kredyt albo pożyczkę, a jeśli ktoś nie jest zadłużony, to rzadko posiada oszczędności. Ludzie należący do tej klasy, zazwyczaj są przeciwni podnoszeniu podatków, ale także wydatków państwowych. Stała praca o średnich zarobkach, pozwoli Ci na zakwalifikowanie się do tej grupy.

Znaczenie klasy średniej

Z punktu widzenia gospodarczego, to właśnie ta grupa ludzi generuje największy popyt spośród pozostałych klas. Z tej grupy najczęściej wychodzą naukowcy i przedsiębiorcy. Dalej, to właśnie przedsiębiorcy generują na rynku nowe miejsca pracy, a to pozwala na zmniejszenie bezrobocia. Polska klasa średnia to także grupa ludzi, którzy najchętniej biorą udział w życiu społecznym i mają wysokie aspiracje zawodowe.

W dzisiejszym świecie nie pochodzenie, ale to do czego doszedłeś swoją pracą, klasyfikuje Cię do danej klasy społecznej. Dobre wykształcenie i chęci do pracy, mogą Cię doprowadzić na wyżyny, o których każdy skrycie marzy.