Publiczna służba zdrowia

Zdrowie publiczne to temat niezwykle szeroki i obejmujący szerokie pole definicji. Dodatkowo poza czysto medycznym aspektem tego zagadnienia rozciąga się ono również na inne aspekty życia społecznego. W dobie zinstytucjonalizowanych państw, działających w oparciu o prawo oraz w czasach jasno określonych praw człowieka, zdrowie ludzkie, medycyna to badania dla całych zastępów naukowców zajmujących się niekiedy dalekimi od medycyny właśnie dziedzinami. Socjologia, politologia, ekonomia, psychologia a nawet zarządzanie czy administracja to tylko niektóre z dziedzin znajdujących zastosowanie przy próbie pełnego zrozumienia zagadnienia publicznej opieki zdrowia. Każda z doktryn w ramach sobie właściwych pojęć stara się ogarnąć pojęciowo i znaczeniowo rolę oraz skutki powszechnej opieki zdrowotnej. Trzeba przy tym pamiętać, że w społeczeństwach demokratycznych dostęp i jakość usług medycznych jest często ważnym czynnikiem z punktu widzenia polityki państwa oraz pozycji i szans politycznych władz państwowych. Tym samym, to czy kolejki do specjalisty uniemożliwiają dostęp do właściwego lekarza czy też służba medyczna działa poprawnie może mieć niezwykle istotne znaczenia dla decydentów pochodzących z wyborów politycznych. Widać zatem wyraźnie, że służba zdrowia to o wiele więcej niż tylko medycyna.