Choroba za granicą

Lekarze zachęcają, by przed wyjazdem za granicę w celach turystycznych, zasięgnąć informacji, jak zorganizowany jest system opieki zdrowotnej w danym kraju. Jak mówią specjaliści, lepiej być mądrym przed szkodą. A choroba nie wybiera i może nas dopaść nawet podczas urlopu. Kiedy mamy zamiar podróżować po krajach Unii Europejskiej sprawa jest bardzo prosta. W sytuacji, kiedy w Polsce jesteśmy ubezpieczeni wystarczy, że postaramy się o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Każda osoba zatrudniona, bądź opłacająca składki na ubezpieczenie samodzielnie, ma prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej w naszym kraju. Takim samym prawom podlega w każdym innym kraju unijnym. Kartę EKUZ dostaniemy w każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Musimy jednak pamiętać, że nie możemy jej wykorzystać, celem na przykład przeprowadzenia operacji planowanej w innym kraju. Taka karta ma nam ułatwić dostęp do służby zdrowia, w razie nagłego wypadku bądź zachorowania. Lekarze twierdzą, że posiadanie takiej karty znacznie ułatwi nam poruszanie się po ośrodkach opieki zdrowotnej za granicą. Nie będziemy musieli również, ponosić żadnych kosztów za udzielenie nam pomocy medycznej w innym kraju. Jeśli nie jesteśmy ubezpieczeni w państwie swojego zamieszkania, warto natomiast wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne, które oferuje każde Towarzystwo Ubezpieczeń na polskim rynku.