Brak wiary w siebie? Odblokuj czakrę trzeciego oka

Być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze problemy wynikają ze zjawisk duchowych, ponadmaterialnych, których nie można dostrzec namacalnie. Z pomocą przychodzą czakry, które oznaczają pełną harmonię człowieka. Czakry wywodzą się z buddyzmu i hinduizmu i są uzupełnieniem coraz popularniejszej w dzisiejszych czasach jogi. Za określony problem odpowiada jedna z czakr. Omówimy sobie bliżej czakrę trzeciego oka, która jest związana głównie z naszą osobowością, umiejętnością koncentracji czy osiąganie lepszej świadomości.

Czakra trzeciego oka, jako twierdza wszystkich czakr

Ta czakra jest pewnym spoiwem i rdzeniem wszystkich 7. Łączy się z nerwami i pełnię można osiągnąć w wieku 35-42, kiedy wymagana jest zaradność życiowa. Odpowiednio działająca czakra sprawia, że odpowiednio się koncentrujemy, mamy rozwiniętą wyobraźnię oraz potrafimy wysnuwać trafne wnioski dot. świata zewnętrznego. Dobrze funkcjonująca czakra pozwala nam na sprawnie działającą intuicję oraz jasne i przejrzyste ustalenie swoich priorytetów życiowych.
Po czym poznać, że czakra trzeciego oka jest zablokowana? A, no mamy problemy ze wzrokiem, mamy bóle głowy; problemy z pamięcią jak i ze zdolnością logicznego myślenia. Ponadto charakteryzuje nas upartość i nieumiejętność wysłuchiwania drugiego człowieka oraz jego argumentów. Nasze ciało jest przeszyte niepokojem, nie potrafimy wewnętrznie sobie zaufać.
Samą czakrę charakteryzuje kolor indygo. Bransoletki 7 czakr są odpowiednim narzędziem dla poprawnego działania czakr i kamieniem, który jest odpowiedzialny za nią jest m.in. sodalit, który jest kamieniem uważanym za wzmacnianie naszej mądrości, logicznego myślenia. Również wzmacnia naszą zaufanie do innych ludzi. Pamiętajmy, że uzupełnieniem pełnej harmonii jest słuchanie odpowiedniej dynamicznej i rytmicznej muzyki.

Pamiętajmy jednak, że najważniejsza jest wiara w nasze czyny. Na pewno większość osób nie podziela wiary w magiczne rzeczy typu bransoletki 7 czakr, bo jest to traktowane jako paranauka, lecz osoby w to wierzące powinny zachowywać harmonię.