Zmiana sytemu opieki zdrowotnej

Bogacące się społeczeństwo ma coraz wyższe oczekiwania oczekiwań wobec między państwa mającego świadczyć mu usługi w tym między innymi opiekę zdrowotną. Jest to źródłem wielu niepokojów po stronie pacjentów i jednocześnie niezadowolenia personelu medycznego z uwagi na niskie zarobki. Odpowiedzią na taką potrzebę jest opieka medyczna świadczona w oparciu o relacji partnerskie a nie te które znane są z urzędów czyli redukujące pacjenta do petenta będącego tylko problemem dla danego pracownika sektora publicznego. Realizacja tej odpowiedzi w warstwie praktycznej jest prywatna opieka medyczna oraz możliwość korzystania z polis ubezpieczycieli innych niż NFZ w ośrodkach publicznej opieki zdrowia. Dokonując opłaty, czy to bezpośrednio do lekarza czy też za pośrednictwem ubezpieczyciela u którego można wykupić tzw abonament pacjent otrzymuje w zamian gwarancję tego, że jego satysfakcja będzie z kolei źródłem sukcesu danej placówki medycznej. Tym samym to szpitale, ośrodki zdrowia czy zwykłe gabinety będą walczyły o klienta czyli często pacjenta tym zrzucając z ramion pacjenta konieczność walki o miejsce w placówce medycznej. Sytuacja taka oczywiście nie jest idealna, i może rodzić szereg wynaturzeń, jednak w mając przed oczami obecny system opieki zdrowotnej w Polsce warto zastanowić się na jego zmianą.