Blog biologiczny – rytmy biologiczne – jak wyznaczyć?

Rytmy biologiczne są zjawiskiem bardzo powszechnym i dotyczą niemal każdego żywego organizmu. Polegają na nasilaniu się oraz osłabianiu procesów życiowych zachodzących w organizmach pod wpływem zmian środowiska naturalnego ( takich jak wahania temperatury, ciśnienia, opadów, zjawisk astronomicznych, zmian pór roku itp.). Wszystkie te funkcje reguluje zegar biologiczny. Każdy gatunek ma swój własny, posiadające cechy charakterystyczne tylko i wyłącznie dla niego przeznaczone.

 

Jeśli chodzi o człowieka, to nie ma on zbyt dużego wpływu na regulację swojego rytmu biologicznego. Jednak poszukując więcej informacji na ten temat warto znaleźć ciekawy blog biologiczny, gdzie niekiedy dowiedzieć się można naprawdę zaskakujących rzeczy, prawdziwych i potwierdzonych badaniami specjalistów. Jeśli chodzi o rytmy biologiczne najbardziej charakterystyczne dla nich są rytmy dobowe. Przebiegają one w cyklach trwających około 24 godzin. Zauważyć można również istnienie rytmów sezonowych, dostosowanych do panującej pory roku. W przypadku wszystkich ssaków rozróżnia się również rytmy roczne w czasie których następuje zmiana wzrostu, aktywności rozrodczej, ubarwienia, zachowań, a także hibernacja, wędrówki zwierząt itp.