Torakotomia – kardiochirurg Poznań

Torakotomia to jedna z procedur chirurgicznych. Polega ona na otwarciu ściany klatki piersiowej, dzięki czemu lekarz ma swobodny dostęp do narządów jakie znajdują się wewnątrz, czyli płuc, serca, przełyku oraz przepony. W zależności od miejsca otwarcia wyróżnić można kilka rodzaju tego zabiegu chirurgicznego:
– sternotomia pośrodkowa – miejsce nacięcia w tym przypadku następuje na linii przecięcia mostka ( to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod);
– torakotomia tylno-boczna – wykonywana jest jedynie w przypadku zabiegów chirurgicznych na płucach. Nacięcie w tym konkretnym przypadku ma miejsce gdzieś pomiędzy V a VI międzyżebrzem;
– przednio-boczna – stosowana jest niezwykle rzadko, jedynie w nagłych wypadkach ratujących zdrowie a nawet życie pacjenta. Wykonuje się ją w V międzyżebrzu z przodu. Cięcie rozciąga się od mostka aż do pachy;
– pachowa – wykonywana tylko w przypadku konieczności odpowiedniej diagnostyki.
Warto pamiętać, że to jedna z tych procedur chirurgicznych, która wiąże się z długotrwałym bólem pooperacyjnym.
Kardiochirurg Poznań – niestety w tym mieście brakuje specjalistów, dlatego niekiedy na zabieg z wykorzystaniem torakotomii trzeba nieco poczekać.