Choroby zakaźne i wirusowe

Problem chorób zakaźnych przenoszonych przez wirusy jest dla ludzkości obecny od początku jej istnienia. Przez wieki kolejne epidemie wywoływane przez co raz to nowe wirusy lub bakterie powodowały olbrzymie zagrożenie dla istnienia całej populacji na Ziemi. Równocześnie przez wieki, ludzie korzystających ze swoich umiejętności i dostępnych środków starali się opanować zagrożenie jakie niosły ze sobą wirusy oraz bakterie. Starania te przynosiły coraz to lepsze rezultaty pozwalając na spokojne i względnie bezpieczne egzystowanie ludzkości przez wieku. Jednak nawet w dwudziestym wieku tuż po pierwszej wojnie światowej epidemia zwykłej grypy spowodowała śmierć większej liczby osób niż działania wojenne. Kolejne lata poprzedniego stulecia przynosiły coraz to nowe wirusy i kolejne zagrożenia, na które z trudem lub w ogóle ludzkość odszukiwała remedium. Jednocześnie pojawia się zagrożenie tego, że wirusy mutują przenosząc się ze zwierząt na ludzi a niekiedy zataczając kręgi od ludzi przez zwierzęta i z powrotem na ludzi. Jest to tym groźniejsze w dobie badań genetycznych, i modyfikowanej genetycznie żywności. Nie wiadomo jakie skutki będzie to wszystko miało na ewolucję drobnoustrojów, które będą atakowały ludzi. Tym samym można powiedzieć, że wciąż trwa nieustająca wojna w której stawką jest zdrowie i życie całej ludzkości.