Rola medycyny estetycznej

Prywatne gabinety medycyny estetycznej to coraz powszechniejszy widok na polskich ulicach. Wynika to poniekąd z potrzeb jakie wykazują klienci właśnie takich gabinetów oraz z oczywistego rozwoju medycyny za która nie nadążają publiczne ośrodki zdrowia. Trudno bowiem wyobrazić sobie operacje plastyczne, które są wykonywane w ramach planu Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego też, powstające w dynamicznym tempie gabinety a nawet całe kliniki, w których oczywiście odpłatnie można skorzystać z dobrodziejstw współczesnej medycyny estetycznej to naturalny efekt istnienia potrze, które nie mogą być zaspokojone przez publiczną służbę zdrowia. Trzeba przy tym pamiętać, że rola medycyny estetycznej już dawno nie sprowadza się wyłącznie do zaspokajania estetycznych potrzeb osób, które robią wyłącznie dla poprawy własnej samooceny i pychy. Często bowiem, jest tak, że ingerencja chirurga czy też prosty zabieg w ramach medycyny estetycznej pozwalają na usunięcie znamion, blizn czy poprawę braków. Tym samym, można mówić, ze medycyna estetyczna obok czysto kosmetycznej funkcji spełnia rolę rehabilitacyjną czy tez uzupełniającą obok standardowej medycyny. Redukcja blizn, wypełnianie braków powstałych wskutek operacji, wszystko to poprawiając samopoczucie pacjenta przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia.