Problem nadużywania antybiotyków

Problem nadużywania antybiotyków, to coraz większy problem dla całej ludzkości. Wymyślone i wykorzystywane prze bardzo długi czas antybiotyki spowodowały, że drobnoustroje, które były leczone przy ich użyciu w ramach ewolucji wykształciły formy obrony przed tymi lekami. Rodzi to szereg problemów po stronie współczesnej medycyny, która jest ograniczona w możliwościach modyfikacji form walki z chorobami, które do tej pory mogły być leczone właśnie przy użyciu antybiotyków. Tym samym nieuchronnie zbliża się moment kiedy ludzkość stanie przed zagrożeniem jakiego nie będzie w stanie pokonać. Odporne na antybiotyki drobnoustroje będą swobodnie atakowały nas ze wszystkich stron, a pozbawieni zewnętrznych form ochrony przed nimi oraz nie wyposażeni w odporny układ immunologiczny ludzie będą zupełnie bezbronni wobec starego nowego zagrożenia. Na obecnym etapie wojny z bakteriami i chorobami jest już niestety za późno i nie pewnych kwestii nie da się cofnąć, nawet jeżeli ograniczone zostanie spożycie antybiotyków, ewolucja drobnoustrojów spowodowała, że już teraz może być ciężko z nimi wygrać. Dodatkowo trzeba pamiętać, że choroby która trudno wyleczyć antybiotykami, mogą pojawiać się u osób, które za nic mają ostrzeżenia o uodpornianiu się bakterii na stosowane przez nich leki i w gruncie rzeczy wspieranie patogenów.