Badania biorównoważności – leki przeciwdepresyjne

Badania biorównoważności przeprowadzane są niemal dla wszystkich ogólnie dostępnych na rynku leków. Obejmują również leki przeciwdepresyjne. Biorównoważność oznacza brak jakichkolwiek różnicy w dostępności biologicznej zawartych w leku składników czynnych s, w miejscu ich działania, pod warunkiem, że leki podane są w tej samej postaci i jednakowej dawce. Takie badania mają głównie na celu porównanie zgodności w każdym nawet z pozoru najmniej istotnym aspektem pomiędzy lekiem generycznym i oryginalnym.

 

Takie badania co prawda przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych, jednak aby ich wynik był wiarygodny muszą zostać przeprowadzone na odpowiednio dużej grupie osób posiadających pewne cechy. Oczywiście podawane są wyłącznie leki nieszkodliwe dla życia i zdrowia ludzkiego, te toksyczne badane są w nieco inny sposób. Grupa dzielona jest na dwie podgrupy. Jedna otrzymuje lek oryginalny, natomiast druga z nich lek generyczny. Po pewnym czasie wyniki są porównywalne, a uczeni wyciągają z nich odpowiednie wnioski. Poza lekami toksycznymi, z badań biorównoważności zwolnione są leki zawierające substancje dobrze rozpuszczalne i dobrze przenikające przez błony biologiczne.